Home

Op Zorgboerderij It Fallaet wonen – naast de eigenaren Bernard en Ria Roosendaal –  8 mensen die in hun dagelijks leven ondersteuning krijgen.

De bewoners kiezen voor een groot deel voor een daginvulling op een andere plaats, maar kunnen ook meedoen met de dagbestedingsactiviteiten op de boerderij. Vier dagen in de week komen er mensen van buiten de boerderij die ondersteuning krijgen bij het werken op de boerderij. Op zaterdagen is er een speciaal programma voor kinderen die iets willen leren en daarbij intensief worden begeleid.

De boerderij is gelegen op een mooie plek dicht bij Drachten. Op de boerderij zijn veel mogelijkheden tot dagbesteding en vrijetijdsbesteding. We hebben op onze boerderij allerlei dieren, zoals varkens, geiten, konijnen en schapen. Er is een moestuin en een bloementuin. We zijn ook regelmatig creatief bezig met gebruik van natuurlijke materialen. We hebben ook een thee- en koffieschenkerij naast de boerderij in de oudheidskamer van Drachtstercompagnie.

 

 

Missie en visie
Mensen hebben er zelf niet om gevraagd om zorg in hun leven nodig te hebben. Ze willen niets liever dan ‘gewoon’ zijn. Ze willen ook net als ieder mens regie hebben over hun eigen leven. Wij zien het als taak of missie om mensen die kans te geven zoveel als mogelijk is. We hebben een christelijke mensvisie en dat houdt voor ons o.a. in dat mensen uniek gemaakt zijn en ook net zo waardevol zijn als ieder ander. Mensen krijgen hier zorg maar kunnen zelf ook weer zorgdragen voor hun omgeving. Het kan dan gaan om het verzorgen van dieren, tuin of andere mensen. Bijvoorbeeld: In het verzorgen van dieren zijn sommige deelnemers zorgzamer dan de begeleiding.

 

“De combinatie van kinderen en van volwassen mensen met uiteenlopende zorgvragen biedt veel extra’s; iedereen kan weer van elkaar leren.”

“De kracht van de zorgboerderij als kleine organisatie is dat we snel kunnen inspelen op zorgvragen, en snel zorgverlening kunnen bijstellen.”

“We bieden individueel gerichte begeleiding waar dat nodig is, waardoor mensen met complexe hulpvragen bij ons terecht kunnen.”

 

We werken met het landelijke kwaliteitssysteem van Landbouw en Zorg en hebben hiervoor het keurmerk. De begeleiding wordt geboden door een team van 9 professionele mensen. Daarnaast wordt de begeleiding ondersteund door invallers en stagiaires.


Wie kunnen op de boerderij terecht?
-mensen met een verstandelijke en/of sociale beperking
-mensen met een psychische beperking
-mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
-mensen die burn-out zijn geraakt
-leerlingen van het speciaal onderwijs

Maximum aantal deelnemers per dag: 10


Is er nog plaats?
Bij de dagbesteding is er nog ruimte. Van dinsdag t/m vrijdag zijn we open van 9.00-16.00 uur voor mensen vanaf 14 jaar die dagbesteding zoeken.

Op zaterdagen kunnen kinderen uit het speciaal onderwijs bij ons terecht die aan een speciaal programma mee willen doen. Op dit moment zitten de kindergroepen vol, maar het kan zijn dat er in de loop van 2017 plaatsen vrij zijn.

Op dit moment hebben we geen plaats voor nieuwe bewoners.